İK

AdsASDız

Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamdaki insan kaynağını ifade eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamdaki insan kaynağının, çevreye, örgüte ve insanın kendisine yararlı olacak bir şekilde ve yasalara da uygun olarak yönetilmesine ilişkin faaliyetlere İnsan kaynakları yönetimi denir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemini Artıran Faktörler

 • Artan işgücü maliyetleri
 • Verimlilik
 • Değişimler
 • İşgücündeki olumsuzluk beklentileri

İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler

 • Planlama (İK Planlaması, Programlama, İş Analizleri)
 • Kadrolama (Tedarik, Seçme, Yerleştirme, Oryantasyon)
 • Değerleme (İş değerleme, Performans değerleme)
 • Ödüllendirme (Ücret, Özendirici sistemler, Yan ödüller)
 • Yetiştirme ve geliştirme (Kariyer planlama, Eğitim&Geliştirme)
 • Endüstri İlişkileri (Sözleşme, Şirket Yönetimi, Örgütlenme)
 • Koruma (İş güvenliği, işçi sağlığı, yaşam kalitesi, veri toplama)

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörlerinsan-kaynaklari

 • İç Faktörler
  • Bireysel Nitelikler (Yeterlilik, ihtiyaçlar, beklentiler, algılama ve motivasyon)
  • İşin Nitelikleri (İş yükü, iş güvencesi, görev nitelikleri)
  • Bireyler Arası İlişkiler (Gruplar, liderlik)
  • Örgütsel Özellikler (Üst yönetim, büyüklük, farklılaşma, tür, sektör durumu)
 • Dış Faktörler
  • Dış İşgücü
  • Dış Kaynaklar
  • Rakipler
  • Düzenleyiciler